Šikana

Šikana - kde všude nám hrozí?

Veronika Moreira Tůmová
09.03.2011

Šikana neboli psychické či fyzické omezování a týrání dítěte nebo dospělého jedince může postihnout kohokoliv v téměř jakémkoliv kolektivu a prostředí. Obětí šikany může být i někdo vám blízký, aniž byste o tom měli nejmenší tušení.

O šikaně se většinou mluví jako o problému mezi mladistvými. Pro děti a mladé lidi může být šikana způsob, jak si dokázat svou neohroženost a nadřazenost, někteří si takto zvyšují sebevědomí nebo jen krátí čas. Lidí šikanovaných v dospělosti však možná není o mnoho míň.

Šikana mezi dětmi a mládeží

Slovní napadání a posmívání se jednomu nebo více jedincům nějakým způsobem vyčnívajícím z řady, se objevuje už u docela malých dětí. Agresivita a vážnější forma šikany se stupňuje s věkem. Děti mezi sebou začínají vnímat sociální rozdíly, napadají se kvůli vzhledu, způsobu oblékání, rodinnému zázemí, barvě kůže apod. V pubertě to pak mohou být vážnější rasistické projevy nebo například napadání v souvislosti se sexuální problematikou.

Dlouhodobá šikana může neblaze ovlivnit rozvíjející se psychiku dítěte a mladistvého, je proto třeba, aby se do řešení problému zapojila rodina i škola, aby dítě cítilo podporu, přestože se za svou situaci většinou stydí a pečlivě ji tají. Rodiče by neměli ignorovat jakékoliv, i nepatrné změny v chování dítěte a měli by se snažit zjistit jejich příčinu.

Šikana na pracovišti

Psychická tyranie v zaměstnání, buď mezi kolegy, nebo v poměru zaměstnavatel – zaměstnanec, je nejskrytější druh šikany. Šikana na pracovišti může být někdy "pouhým" zdrojem zábavy skupiny zaměstnanců vůči jednomu člověku, který se nějakým způsobem odlišuje (podobné důvody jako k šikaně ve škole), častěji je však cíleným útokem s cílem přimět dotyčného k rozvázání pracovního poměru.

Podobné jednání je u nás v poslední době bohužel běžné a až překvapivě vysoké procento zaměstnanců s ním má osobní zkušenost. Vzhledem k těžko postižitelnému porušování zákoníku práce či lidských práv, ale také z důvodu nedostatku práce a dnešní ekonomické situaci je obrana proti tomuto druhu šikany velmi obtížná.

Šikana v armádě či nápravných zařízeních

O šikaně mezi vojáky a trestanci existuje mnoho šokujících statistik, skandálů i výmyslů, staly se i předlohou mnoha filmů z tohoto prostředí. Podobně jako šikana v dětských domovech a polepšovnách.

Je jasné, že řešení takových problémů je o to těžší, o co problematičtější je daný kolektiv lidí, co se týče inteligence a návyků v chování. V místech, jako jsou dětská nápravná zařízení, je proto nutná i asistence lékařů a odborníků zabývající se narušenou psychikou chovanců. Následky šikanování a tyranie z podobných ústavů, stejně jako z výše jmenovaných zařízení bývají různé. Mohou vést ke zvýšení psychické a fyzické odolnosti dosud slabšího jedince, mohou však způsobit i trvalé zdravotní poškození a mohou být i tragické.

Prevence šikany

Prevencí šikany se zabývají nerůznější výchovné programy a jde samozřejmě o nelehký úkol. Jde zejména o snahu vést zájem potenciálních agresorů jiným směrem, než je uspokojování se ponížením druhých, v dalších případech pak dostatečný dozor a spolupráce na včasném odhalování agrese a bezpráví.

 

Setkali jste se někdy se šikanou? Jak se projevovala a jak jste se jí bránili?

Autor: Veronika Moreira Tůmová

Jak fungují krční mandle
Domácí násilí

Další články

Překonejte lenost a vydržte u pohybu už navždy!
Sport a relaxace

Překonejte lenost a vydržte u pohybu už navždy!

Už je to více než rok, co jsme nuceni být převážně zavření doma. Přestože se na sociálních sítích možná zdá, že tento stav leckoho vyburcoval k pravidelnému domácímu cvičení, pravd ...